Теософийн Нийгэмлэг

Нийгэмлэгийн сүлд/эмблем. Хас, Дэвидийн од, Анх буюу амьдралын түлхүүр, Ум болон Уроборосоос бүрдэнэ.

Теософийн Нийгэмлэг (Англи: Theosophical Society) гэдэг нь оюун санааны зарчмуудыг улам хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх, Үнэнийг буюу Теософийг (Теологи ба Философи гэсэн үгнүүдийн эхний болон сүүлийн үеийг нийлүүлэн нэрлэжээ) эрж хайх зорилоготойгоор анх 1875 онд үүсэн бий болсон байгууллага. Tеософи нь одоог хүртэл идэвхтэй байгаа итгэл бишрэлийн систем ажгуу.