Тусгаар тогтнох эсэх санал хураалт

Бүх ардын санал хураалтын онцгой нэг хэлбэр нь тусгаар тогтнох эсэх санал хураалт (англ. Independence referendum; орос. Референдумы о независимости; хят. 獨立公投 Dúlì gōngtóu) юм. Босго хувь доор хаяж 50% дэмжлэгийг шаардана. Тэгэхдээ заавал 50% байх албагүй. Түүнээс дээш байх тохиолдол ч бий. Тусгаар тогтнолын төлөөх санал босго хувийг давлаа ч тухайн орон нутаг бодитоор тусгаар тогтносон улс орон болж чадалгүй дээрх улсынхаа бүрэлдэхүүнд үлдсэн жишээ ч цөөнгүй байдаг.