"Бизнес"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Үндсэн үг нь худалдаа наймаа гэсэн утгийг агуулж байгаа бөгөөд, өнөө үед бизнес нь асар өргөн хүрээтэй болоод байна.
{{stub}}
 
==Өмчлөх эрхийн үндсэн хэлбэрүүд==
{{seealso|Types of business entity}}
Although forms of business ownership vary by [[jurisdiction]], there are several common forms:
* '''Дангаар өмчлөх:''' [[sole proprietorship]] бол ганц хүн эзэмшдэг бизнес юм. The owner may operate on his or her own or may employ others. Өр төлбөр гээд бүхий л зүйлд дангаар хариуцлага хүлээнэ.
* '''Түншлэл:''' Partnership нь хоёр ба түүнээс дээш хүмүүс эзэмшдэг бизнесийг хэлнэ. Ихэнхдээ өр төлбөр гээд бүхий л зүйлийг түнш болгон хязгаартайгаар хариуцдаг. Гурван төрлийн түншлэл байдаг: [[ерөнхий түншлэл]]үүд, [[хязгаарлагдмал түншлэл]]үүд, мөн [[хязгаарлагдмал өр төлбөртэй түншлэл]]үүд.
* '''Нэгдэл:''' [[Corporate]] entity that has a separate [[legal personality]] from its members. Corporations can be either privately-owned or [[government-owned corporation|government-owned]], and can be organized as either for-profit or not-for-profit. A privately-owned corporation is owned by private individuals while a public corporation is owned by multiple [[shareholders]] and is overseen by a [[board of directors]], which hires the business's managerial staff.
* '''Хоршоолол:''' Often referred to as a "co-op", a [[cooperative]] is a limited liability entity that can organize for-profit or not-for-profit. A for-profit cooperative differs from a for-profit corporation in that it has members, as opposed to shareholders, who share decision-making authority. Cooperatives are typically classified as either [[consumer cooperative]]s or [[worker cooperative]]s. Cooperatives are fundamental to the ideology of [[economic democracy]].
 
 
[[category:Бизнес| ]]
93

edits

Хажуугийн цэс