"Эгэл бөөм"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
== Тойм ==
 
Бүх эгэл бөөмс нь (өөрийнхөө [[Спин|спинээс]] хамааран) нэг бол [[бозон буюу спин нь бүхэл]] эсвэл [[фермион буюу спин нь хагас бүхэл]] байдаг. [[Квант статистик|Квант статистикын]] фермионуудыг бозонуудаас ялгасан үр дүнг [[Спин-статистик теорем|спин-статистик теоремын]] тусламжтай таньж болдог. Энэ аргачлалаар бол [[Матери|материтай]] холбогдсон [[хагас бүхэл]] спинтэй бөөмсийг [[фермионууд]] гэдэг. ??? Харин тулгуур хүчнүүдтэй холбогдсон [[Бүхэл тоо|бүхэл]] спинтэй бөөмсийг [[Бозон|бозонууд]] гэдэг.<ref>{{cite book | author=Veltman, Martinus | title=Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics | publisher=World Scientific | year=2003 | id=ISBN 981-238-149-X}}</ref>
 
*'''[[Фермион|Фермионууд]]:'''
Anonymous user

Хажуугийн цэс