"Метафизик"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
#[[Идеализм]]: зөвхөн оюун ухаан / оюун санаа/ оршиж байдаг .бие махбодь гэдэг бол үнэн хэрэгтээ оюун ухаан/оюун санаа/ дахь үзэл санаа мөн.
 
#[[Материализм]]: зөвхөн бие л оршин байдаг.Оюун ухаан /оюун санаа/ бол үнэн хэрэгтээ бизсийн цогц мөн.
 
#[[Психофизикийн дуализм]]: хоёр төрлийн юм оршиж байдаг. Энэ нь бие биетэйгээ янз бүрийн байдлаар харьцаж байдаг оюун ухаан / оюун санаа / ба биес мөн.
 

Хажуугийн цэс