Jump to content

"Үто Шүмпэй"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Үто Шүмпэй |бүтэн нэр =Үто Шүмпэй |зураг = |хэмжээ..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Үто Шүмпэй |бүтэн нэр =Үто Шүмпэй |зураг = |хэмжээ...")
(Өөрчлөлт алга)