Jump to content

"Wikipedia-н хэлэлцүүлэг:Ерөнхий татгалзал"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">ВИКИПЕДИА НЬ ӨӨРТ АГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН ЗӨВ ГЭСЭН БА...
(Шинэ хуудас: div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">ВИКИПЕДИА НЬ ӨӨРТ АГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН ЗӨВ ГЭСЭН БА...)
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user