"Хүний хөгжлийн илтгэцүүр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
|}]]
 
'''Хүний хөгжлийн илтгэлцүүр''' ('''ХХИ''') буюу '''Хүний хөгжлийн индекс''' гэдэг нь [[Хүний хөгжил|Хүний хөгжлийн]] түвшингээр нь улс орнуудыг дээд (Англи хэлээр ''very high''), дээгүүр (''high''), дундаж (''medium''), доогуур (''low'') хэмээн зэрэглэхэд ашиглагддаг холимог статистик хэмжигдэхүүн юм.
 
Хүний хөгжлийн илтгэлцүүр (ХХИ) нь-ээр дэлхийн улс орнууд дахь хүний амьдралын дундаж наслалт, бичиг үсэг тайлагдалт, боловсролболовсролын түвшин, амьдралын жишиг хэм хэмжээ болгоныгзэргээр харьцуулж үнэлдэг болохоор энэ нь хүний сайн сайхан байдалынбайдал, хэмжүүрхөгжлийн тоон үзүүлэлтхэмжигдэхүүн болдог. Мөн түүнчлэн ХХИ-г хот, тосгон, муж гэх зэрэг орон нутгийн байгууллагуудад хэмжижтүвшнүүдэд болнохэмждэг.
 
== Хэмжүүр ба тооцоолол ==
2010 оны 11-р сарын 4-нд хэвлэгдсэн [[Хүний Хөгжлийн Тайлан]]д 2010 оноос эхлэн цаашид доорх гурван хэмжүүрийг хослуулан нийлүүлж тооцоолохыг мэдэгдсэн юм.
* Урт удаан үргэлжлэх, эрүүл саруул амьдрал: Амьдралын наслалтын магадлал
* Эрдэм мэдлэгийнМэдлэгийн хүртээмж: Суралцах дундаж жил, суралцах магадлалт жил
* Амжиргааны жишиг хэм хэмжээний төлөв: Нэг хүнд оногдох [[Үндэсний нийт орлого|ҮНО]] ([[Худалдан авах чадвар|ХАЧ]]-аар тэгшитгэсэн).
 
== Иш үндэс ==
Anonymous user

Хажуугийн цэс