"Хүдэр сум"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
6. Гадаад харилцаа
Хүдэр сум нь монгол орны хилийн сум учир хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын хамтралуудтай 1972 оноос холбоо харилцаа тогтоон , эв эеийг хичээн 1972оноос эхлэн “Эв модны наадам”-ыг зохион байгуулсан түүхтэй. 1992 оноос эхлэн ОХУ-ын Буриад Улсын Хиагтын районы Хүдэр сумтай гадаад харилцаа тогтоон нийгмийн бүхий л салбар, тэр дундаа соёл, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах гэрээг 2012 оны 02-р сард үзэглэн ажиллаж байгаа нь энэ орон нутгийн гадаад харилцааны үйл ажиллагаа өргөжин дэвжихийн үндэс болж байна.
 
 
2012 îíû 7 äóãààð ñàðûí 14-16 íä òóñ ñóìûí 40 æèëèéí îé áîëíî. Õ¿äýð÷¿¿ä òà á¿õíèéã òºðºëõ ñóìûíõàà 40 æèëèéí îéä õ¿ðýëöýí èðýõèéã õ¿ñüå.
 
 
Anonymous user

Хажуугийн цэс