Jump to content

"Натурал тоо"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
[[Зуураг:Three apples.svg|right|thumb|'''Йиртмҗин тойг''' олзллһна үлгүр: тооцан (негн альмн, хойр альмн, һурвн альмн, ...)]]Юм тоолохдоо хэрэглэдэг бүх эерэг, бүхэл тоонууд.
Хойр натурал тоо заглх арһ болҗана:
* '''юмна тойглһн''' (''негдгч'', ''хойрдгч'', ''һурвдгч''…) — дала орна йоста гидг арһ;