"Химийн индикатор"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
! pH-н интервал
|-
|align="center" | [[Ализарины шар]]
|align="center" | шар
|align="center" | бэхийн ягаан
|-
| [[Тимолфталеин]]
|align="center" | өнгөгүй
|align="center" | хөх, цэнхэр
|align="center" | 9,4 - 10,6
|-
| [[Фенолфталеин]]
|align="center" | өнгөгүй
|align="center" | улаан
|align="center" | 8,2 - 10,0
|-
| [[Крезолын улаан]]
|align="center" | шар
|align="center" | хүрэн улаан
|align="center" | 7,0 - 8,8
|-
| [[Нейтрал (саармаг) улаан]]
|align="center" | улаан
|align="center" | хүрэн
|align="center" | 6,8 - 8,0
|-
| [[Фенолын улаан]]
|align="center" | шар
|align="center" | улаан
| 6,8 - 8,0
|-
| [[Бромтимолын хөх]]
|align="center" | шар
|align="center" | хөх
|align="center" | 6,0 - 7,6
|-
| [[Лакмус]] (азолитмин)
|align="center" | улаан
|align="center" | хөх
|align="center" | 5,0 - 8,0
|-
| [[Метилйин улаан]]
|align="center" | улаан
|align="center" | шар
|align="center" | 4,4 - 6,2
|-
| [[Метилийн улбар шар]]
|align="center" | сарнайн ягаан, шар
|align="center" | шар
|align="center" | 3,0 - 4,4
|-
| [[Бромфенолын хөх]]
|align="center" | улаан
|align="center" | хөх
|align="center" | 3,0 - 4,6
|-
| [[Тропеолин]] 00...
|align="center" | -
| -
|align="center" | шар
|align="center" | 1,4 - 3,2
|}

Хажуугийн цэс