"Унтамхай үсчний бодлого"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Хуудас үүсгэв: "Унтамхай үсчний бодлого (англиар:Sleeping barber problem) гэдэг нь олон үйлдлийн системтэй процессор..."
(Хуудас үүсгэв: "Унтамхай үсчний бодлого (англиар:Sleeping barber problem) гэдэг нь олон үйлдлийн системтэй процессор...")
(Өөрчлөлт алга)

Хажуугийн цэс