"Backing store"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Компьютерийн үйлдлийн системд хуудаслалт (paging) гэдэг бол санах ойн зохицуулалтын нэгэн арга бөгөөд ямар ч компьютер нь хоёр дах санах ойдоо өгөгдлийг хадгалж болох ба түүнчлэн үндсэн санах ойдоо хэрэглэхээр өгөгдлийг буцааж хэрэглэх арга юм. Хуудаслалтын аргад үйлдлийн систем нь хуудас(page) гэж нэрлэгдэх ижил хэмжээтэй блокуудаас өгөгдлөө буцааж олгодог. Хуудаслалтын давуу талууд нь санах ойн сементчиллээс илүү нь физик хаягийн процессийн орон зайг зэрэгцээ бус (noncontiguous) гэж зөвшөөрдөг. Хуудаслалтын хэрэглэхээс өмнө систем нь бүхий л прорамуудыг хадгалахын тулд зэрэгцээ байлгахаар тохируулдаг байсан, энэ нь олон төрлийн хадгалалт болон хэсэгчллийн асуудлаас болон үүсдэг байсан. Хуудаслалт гэдэг бол үйлдлийн систем дэх виртуаль санах ойн хамгийн чухал хэсэг юм. Backing store нь энэ хүү хуудаслалтын үндсэн аргын нэг болох физик санах ойг байнгын хэмээтэй блок(frame) хүрээ болгох арга юм. computer-ийн санах ой ихэвчлэн өгөдөл болон программыг соронзон диск-рүү хадгалдаг. Энэ мэдээллүүдийг RAM-д хэсэг хэсэг болгож хадгалдаг.Backing store нь удаан гэхдээ рам бол илүү хурдан. Memory эсвэл дискэнд хадгалдаг. Мөн Backing store нь хардны хэсэг хэсэгт paging, swapping- аас мэдээллийг хадгалдаг.Мэдээллийг хадгалахдаа байрлалаар нь хадгалдаг.
Backing storage device:Программ болон өгөгдлүүдийг бүгдийг нь үндсэн гол санах төхөөрөмжинд байрлуулах боломжгүй байдаг.Яагаад гэвэл санах төхөөрөмжинд өгөгдөл нь машин унтарсан үед ажилладаг учир нь ром-д найддаг бас үндсэн санах байгууламж маш үнтэй,хэрэглээний программын өгөгдөл нь магадгүй их хэмжээтэй байдаг энэ нь үндсэн санах ойд бүх өгөгдлүүдийг төгс хадгалах боломжгүй байдаг.Энэ нь оролт гаралтын төхөөрөмжинд аюул учруулж болзошгүй байдаг.Иймд Backing storage device-ийг хэргэлдэг.
 
 
'''Ашигласан материал: http: [http://www.amazon.com/Operating-System-Concepts-Seventh-Edition/dp/0471694665/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1365426206&sr=8-3&keywords=operation+system+concepts Operating-System-Concepts-Seventh-Edition]'''

Хажуугийн цэс