"Хөхнуур муж"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
|----------
|2
|[[Хайдун хот]]
|Лэдү дүүрэг
|<span style="font-size:125%;">海东市
|----------
|4
|[[Хайбэй тойрог]] ([[Төвөд үндэстэн|Төвөдийн]] ө.з)
|Хайянь шянь
|<span style="font-size:125%;">海北藏族自治州</span>
|----------
|5
|[[Хайнань тойрог]] ([[Төвөд үндэстэн|Төвөдийн]] ө.з)
|Гунхэ шянь
|<span style="font-size:125%;">海南藏族自治州</span>
|----------
|6
|[[Хуаннань тойрог]] ([[Төвөд үндэстэн|Төвөдийн]] ө.з)
|Тунрэнь шянь
|<span style="font-size:125%;">黄南藏族自治州</span>
|----------
|7
|[[Юйшү тойрог]] ([[Төвөд үндэстэн|Төвөдийн]] ө.з)
|Юйшү шянь
|<span style="font-size:125%;">玉树藏族自治州</span>
|----------
|8
|[[Гөлөг тойрог]] ([[Төвөд үндэстэн|Төвөдийн]] ө.з)
|Мачэн шянь
|<span style="font-size:125%;">果洛藏族自治州</span>

Хажуугийн цэс