Jump to content

"Улс төр"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
- ''Эх газрийн'': Төлөөллийн ардчиллын зэрэгцээ шууд ардчиллын үзэл санааг эрхэмлэдэг янз бүрийн
үзэл суртал,уламжлал бүхий улс төрийн намуудын улс төрийн системд гүйцэтгэх үүрэг, иргэдийн
улс төрийн оролцоо өндөхөндөр байдаг.
- ''Аж үйлдвэржилтийн өмнөх ба аж үйлдвэржсэн'': Улс төрийн соёл нь уламжлалт болон өрнөдийн үнэт
зүйлсийн аль алиныг нь багтаасан, зарим тохиолдолд хослуулсан олон янз байдгаараа онцлогтой.
Х.Лассуэл: Улс төр гэдэг бол " Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн олж авч буй тэмцэл" "Хүнд угаас эрх мэдэл
рүү тэмүүлэг чанар оршдог. Эрх мэдэл бол баялаг, нэр хүнд, эрх чөлөө зэргийг олж авч,улмаар амьдралаа
сайжруулах арга хэрэгсэл юм.
 
Халх ханжаршалант