"Улс төр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
 
Г.Алмондын улс төрийн системийн ангилал:
- ''АнглиеАнгли-Америкийн'': Нэг төрлийн улс төрийн системтэй, уг системийн зорилго түүнд хүрэх арга
зам,механизм нь либерал үнэт зүйлдээ тулгуурладаг.
- ''Эх газрийн'': Төлөөллийн ардчиллын зэрэгцээ шууд ардчиллын үзэл санааг эрхэмлэдэг янз бүрийн
сайжруулах арга хэрэгсэл юм.
 
Засварласан:Халх ханжаргалант FeroCityOdko
Халх ханжаршалант

Хажуугийн цэс