"Уураг (молекул)"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Уургууд нь хатуу бүтэцтэй молекулууд биш. Дээр дурдагдсан бүтцүүдээс гадна, уургууд нь хэд хэдэн хамааралтай бүтцэд хувирах чадвартай ба тэр үедээ үүргээ гүйцэтгэсэн хэвээр байдаг. Энэ өөрчлөн байгуулалтын хүрээнд хамрагдах гуравдагч ба дөрөвдөгч бүтцүүдийг хувиралт (конформац), тэдгээрийн хоорондын шилжилтийг хувиралтын өөрчлөлт гэж тус тус нэрлэдэг. Субстратын молекул ферментийн идэвхтэй хэсэгт эсвэл химийн урвалд катализаторын үүрэг гүйцэтгэж байгаа уургын физик хэсэгт холбогдсоноор дээрх өөрчлөлтүүд ихэвчлэн бий болдог. Уусмал доторх уургууд нь дулааны хэлбэлзлэлийн нөлөөгөөр мөн бусад молекулуудтай мөргөлдсөнөөр бүтцийн хувиргалтад ордог.
 
Уургуудыг албан бусаар, гуравдагч бүтцэд нь суурилан 3 үндсэн ангилалд хуваадаг: бөмбөлгөнбөмбөрцгөн уураг, утаслаг уураг, мембранан уураг. БөмбөлгөнБөмбөрцгөн уургуудын ихэнхдийлэнх нь уусдаг ба ихтэдгээрийн олонх нь фермент байдаг. ХолболтынУтаслаг эдийнуургууд машнь томихэвчлэн хэсэгбүтцийн болохүүрэгтэй байдаг. коллагенЖишээ нь, үсколлаген болон(холболтын хумсныэдийн уурганүндсэн бүрдэл болохбүрдүүлэгч), кератин мэтийн(үс утаслагба уурагуудынхумсны олонхуурган нь бүтэцийн байдагбүрдүүлэгч). МембраныМембранан уурагуудуургууд нь ихэвчлэн рецепторын (химийн дохиолол хүлээн авагч) эсвэл, туйлтай эсвэл цэнэгтэй молекулуудыг эсийн мембраныг нэвтрүүлдэг сувагсувгийн үүсгэдэгүүргийг гүйцэтгэдэг. Уураг доторх молекул-хоорондын тусгай устөрөгчийн холбоо нь усны маш бага хэмжээний хамгаалалт болж өгснөөр өөрийгөө усгүйжуулдаг, ийм бодсийг дигидрон гэдэг.
 
Уураг нь усны довтолгооноос маш муу хамгаалагдсан байдаг учир, өөрийгөө усгүйжүүлэгч, дегидрон гэж нэрлэгддэг, молекул доторх тусгай устөрөгчийн холбоотой байдаг.
Proteins can be informally divided into three main classes, which correlate with typical tertiary structures: globular proteins, fibrous proteins, and membrane proteins. Almost all globular proteins are soluble and many are enzymes. Fibrous proteins are often structural, such as collagen, the major component of connective tissue, or keratin, the protein component of hair and nails. Membrane proteins often serve as receptors or provide channels for polar or charged molecules to pass through the cell membrane.
 
===Бүтцийг тодорхойлох===
Anonymous user

Хажуугийн цэс