Jump to content

"Колоничлол"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
 
1700-1800 онд Британи, Франц, Недерланд , Испани зэрэг хүчирхэг баян улсууд африк тив,өмнөд америк зэрэг газруудад колони бий болгожээ.
 
Зарим улс орон өөрийн эзэмшил нутагаа колониор өргөсгөж иргэдээ шинэ газар суурьшуулахад чиглэлдэг. Тухай нутаг дэвсгэр дээрхт нутгийн уугуул иргэдийг цэрэг зэвсэгийн хүчээр түрэмгийлэн чөлөөлүүлэдэг.
Зарим улс орон өөрийн эзэмшил нутагаа колониор өргөсгөж иргэдээ шинэ газар суурьшуулахад чиглэлдэг.
Зарим улс орон өөрийн эзэмшил нутагаа колониор өргөсгөж иргэдээ шинэ газар суурьшуулахад чиглэлдэг. Тухай нутаг дэвсгэр дээрхт нутгийн уугуул иргэдийг цэрэг зэвсэгийн хүчээр түрэмгийлэн чөлөөлүүлэдэг.
 
To protect these settlers from the local residents who were pushed aside, colonial nations often set up a military fort or colonial police system.
 
Anonymous user