"Османы эзэнт гүрэн"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
б
.
б (.)
Ottoman хаант улсын төрийн байгууллага тэр иргэний захиргаа ба цэргийн удирдлага : 2 гол хэмжээнүүдтэй байсан их энгийн систем байсан. Султан системд хамгийн өндөр байрлал байсан. Эелдэг систем бүсийн онцлог шинжүүдэд based -сан дотоод захиргааны нэгжүүдэд үндэслэсэн. Улс clergy -н хяналтыг хийсэн Ottomans -д системийн дасгал хийсэн. тэр Исламын Ирнааc захиргааны ба хуулийн дадлуудын үрчлэх амьд үлдсэн байсан, Лавтай итгэж байна pre-Islamic Туркын уламжлалууд Диван захиргааны тойргуудад чухал үлдсэн. Диван Хажуугаар ойлгох, байдлын нэн тэргүүний хариуцлага хамгаалах, ба уламжлалт Исламын дадал ба овог удмын бүрэн эрхт байдлын арк үүсгэсэн хам сэдэв дотор үүний хилүүд дотор аюулгүй байдал ба зохицол Лалнууд банын газар баттай болгохоор сунагдаг. "Ottoman dynasty" эсвэл, үед байгууллага, Osman" -ийн , "House үүний хэмжээ ба үргэлжлэх хугацаанд Исламын дэлхийнд урьд хожид байгаагүй ба хосгүй байсан. Диван династи угсаа залгамжлал үүний үүслүүдэд ethnically түрэг хэл турк хэл байсан, үед үүний дэмжигчдийн орчим байсан уу?, ба сэдвүүд, яасан ч нэн даруй династи угсаа залгамжлал өөр үндэстэн ястны болон арьсны хамаарлуудаар нэвт үндэсний энэ "Turkic" тогтоох хаяхсан арван нэг удаануудад, султан зайлуулагдсан, тэр байдалд заналхийлэл үед түүний дайснуудаар хүлээж авагдсан арван нэг удаануудад, султан зайлуулагдсан, тэр Тэнд байсан шийдвэр Osmanlı династи угсаа залгамжлал Диван түүхэд хоёр оролдлого ердөө суудлаас нь огцруулах, татсан үед тэр, , мөн бүтэлгүйтлүүд, аль улс төрийн систем тогтолцоо санал болгохууд хэрэггүй хэрэгцээгүй тогтворгүй байдалгүйгээр үүний хувьсгалууд чадварлаг эрхлэх. Лалын шашинд өндөр байрлал, , Халифын вант улс, султнаар өөртөө хүлээгдсэн үү?, аль үед Диван Халифын вант улс үүсгэн байгуулагдсан уу? kings" -ийн Диван султан, pâdişâh эсвэл "lord , үйлчэлсэн, үед Эзэнт гүрний цорын ганц хааны нэрийн өмнөөс төр баригч ба үүний засаглалын шингэлт байхад бодогдсон, боловч тэр хяналт үргэлж гүйцээхээр гарагсангүй. Эзэнт гүрний Гарем гарем Диван шүүхийн ихэнх чухал эрх мэдлүүдийн нэг байсан. Энэ Valide Султнаар удирдагдсан. удаанд, Valide Султан болсон байх байсан байдал улс төрд оролцуулсан. удаанд, үр бүтээлтэй Гарем гаремын эмэгтэйнд байдал хянасан, юу Women" -ийн "Sultanate нэрлэгдсэн үү?. Шинэ султан урьдах урд султны хүүнүүдээc үргэлж шийдэгдсэн. ордон сургуулийн хүчтэй боловсролын систем тогтолцоо бэлтгэл муу чадавхи өв залгамжлагчид руу үгүй хийхээр тохируулж өөрчөлөгдсөн, ба орчин тойрон халааг авагчид шийдвэр элтийн дунд дэмждэг. ордон сургуулиуд, аль байдлын ирээдүй эрхлэгчид бас боловсрол олгох байх байсан уу?, нэг мөртэй байсангүй юү?. Анхны, Madrasa (Ottoman Түрэг хэл турк хэл:Medrese) шашинтан лалд томилогдсон, ба Исламын уламжлал иймээс боловсролтой тэтгэлгийн оюутнууд ба байдал албаны хүн. Medrese -ийн санхүүгийн дарамт vakifs -ээр дэмжигдсэн, дээд нийгмийн тэгшүүд ба цалингийн орлогод хөдөлгөөнд ядуу гэр бүлүүдийн хүүхэд , зөвшөөрөх. мөрөөр нь явах хоёрдугаар христосын шашинтанд чөлөөтэй дотуур байртай сургууль байсан,
[[Файл:Thomas allom, c1840, The Enterance to Divan.png|thumb|left|''Bâb-ı Âlî'', the [[Ottoman Porte|Sublime Porte]]]]Enderûn, аль наймын хооронд Христосын хөвүүнүүдээc жил бүр 3 оюутнууд элсүүлсэн, ба олон нийтүүдийн дунд дөч гэр бүлүүдэд нэгээc хорь жилүүд настай Балканууд Rumelia and/or дассан, үйл явц үед Devshirme (Devşirme) мэдсэн боловч султан дээд эзэн хаан хатан хаан байсан, гүйцэтгэх захиргаа султны улс төрийн ба төлөөлүүлэгдсэн. байдлын улс төр зөвлөхүүдийн дугаар байсан, ба сайдууд зөвлөл олны мэддэг тойрч цуглуулсан, үед 17th зуун энэ Буйдан ор (after "Porte") шинээр нэрлэгдсэн. Буйдан ор, дурдах Диван хэзээ жилүүдэд , Beylik одоо болтол байсан, омгийн ахмадуудын туурвигдсан уу? үүний зохиол үед шашны ба улс төрийн advisors) цэргийн офицерууд ба орон нутгийн элтүүд (such хожим оруулахаар өөрчөлөгдсөн. одоо болтол Хожуу, 1320 -д , эхлэл, Паунд мянган Vizier султны хариуцлагуудын лавтай итгэж байна төсөөлөхөөр томилогдсон.
[[Файл:Tughra Suleiman.jpg|thumb|Tughra of [[Suleiman the Magnificent]] (1520)]]
[[Файл:Tughra Suleiman.jpg|thumb|Tughra of [[Suleiman the Magnificent]] (1520)]] Паунд мянган Vizier уулзалт, ажлаас чөлөөлөх ба удирдлаганын бараг хязгааргүй эрх мэдлүүдээр султнааc ихээхэн хэмжээний тусгаар тоггнол байсан. хожуугийн 16th зуунаар Эхлэл, Паунд мянган Vizier улс төр бааc , султнууд withdrew үнэндээ төрийн тэргүүн болсон. Диван түүх Бүх талаараа, , тэндэд олон жишээнүүд байсан, аль орон нутгийн амбан захирагчид захирагчид эсэргүүцэлд бие даан, ба тэгш тоглосон. 1908 -ийн Young Түрэг хүн Хувьсгалын дараа, дурдах Диван үндсэн хуулийн үндсэн хуульт хаант засаг болсон. уртгүй султан удирдах эрх мэдлүүд байсан. төлөөлөгчөөр , хөдөөд орон нутагтааc шийдсэн, парламент бүрэлдүүлэгдсэн. Диван Эзэнт гүрний Эзэнт гүрний Засаглал бүрэлдсэн төлөөлөгч.
 
түргэн өргөсдөг эзэнт гүрэн үнэнч ашигласан, , чадвартай сэдвүүд Эзэнт гүрэн эрхэлдэг, эсэх Албани албанийгууд, Phanariot Грекүүд, Армен арменууд, Serbs, Унгарууд эсвэл бусдууд. Грекүүд (and бусад Christians) шашинтан лалын оруулах багтаах, ба Жүүд хүнүүд үүний захиргааны систем тогтолцоо хувьсгал хийсэн.
Энэ хутгамал үзэлтний захиргаа Эзэнт гүрний дипломат бичиг захидалд тэр байтугай илэрхий байсан, аль баруун зүгт Грек хүн хэлд эхэндээ undertaken байсан уу?
 
Tughra каллиграфик монограмууд байсан, эсвэл гарын үсгүүд, ,, Диван Султнуудын ,, тэнд аль 35 байсан. Султны далайн хавд Хэрчсэн, , тэд Султан ба түүний аавын нэрүүд төрсөн. мэдэгдэл ба мөргөл, , “ever victorious юунаас ч илүүнд бас одоо цаг байсан. эхэн үеийн Orhan Gazi -д хамаарагдсан хэт марзан найруулсан Tughra Диван-туркын каллиграфын мөчир бий бологсон.
 
==Нийгэм==
Осман Эзэнт гүрний цугларалт байгууламжийн амжилтуудын Нэг шар будаанууд байгууллага aap нэгдмэл байдал янз бүрийн хүн амууд дуудагдсан. шар будаанууд хошууч шашны урьдчилсан тэмцээн байсан, тэр Диван дүрэм доогуур тэдний өөрийн олон нийтүүд үүсгэн байгуулахаар зөвшөөрөгдсөн. Шар будаанууд тогтоож байгаа тэдний өөрийн шашны хуулиуд, уламжлалуудаар үүсгэн байгуулагдсан, ба султны генерал хамгаалалт доогуур хэл. Олон байх чанар Эзэнт гүрний урт наслалтад түлхүүр байсан. үед Mehmed II -ийн хаанчлал үед эхэн үеийн, , өргөн хүрээтэй баруун Phanariot грек хүнд ологогдсон, ба Жүүд хүнүүд Диван нутаг дэвсгэр дасахаар уригдсан. Эцсийн эцэст, угсаатны ялгаануудад хүлцлийн харьцангуй өндөр зэрэг Диван Эзэнт гүрний шинэ бүс нутгуудад үүний агуу их хүчүүдийн нэг нэгтэх нийлүүлж байсан, гэвч энэ үгүй-адилссан бодлого үндсэрхэх үзлийн өгсүүрийн дараа байдал сул болсон. Эзэнт гүрний тараах угсаатны ялгаа тогтоох (balkanization) -д суурилсан төгсгөл авчарсан, аль иргэнүүдийн дунд азгүйтсэн Ottomanism, ба үндсэн хуулийн үндсэн хуульт Эрин анхны эсвэлийн participatory улс төр амжилттай хаягласан байсан. Диван Эзэнт гүрний амьдралын хэв маяг өрнийн ба зүүн дорнод амьдралын холимог байсан. Диван амьдрал хэв маягийн Нэг хосгүй онцлог шинж үүнийг байсан маш хуваагдсан байсан. шар будаа ойлголт энэ задрал гарагсан, ба чадварлаг олон соёлуудын зүймэл зураг мозайкд хамт байдаг. олон үзэмжүүдэд эргүүлэх Диванд амьдралын хэв маяг Персийн Shahs -ийн эртний уламжлалууд цуглуулсан, гэвч олон Грек ба Европ нөлөөнүүд байсан уу?. тэр Диван шүүх тойрч үүссэн, соёл Диван Зам үед мэдэгдсэн, аль Topkapı Ордноор үлгэр дууриал бологдсон уу? Тэнд бас том томоохон хотын төвүүд байсан, хаана нөлөөлөх Диван өнөөдрийн томоохон хотуудад олон янз байдал төстэйгээр өөрөө илэрхийлсэн: ойр хавьд Диван шүүхийн соёл Диван Хөдөөний Захиргаан тэдний өөрийн жижиг хувилбаруудаар Сараев, Skopje, Thessaloniki, Dimashq, Багдад, Бейрут, Иерусалим, Makkah ба Алжир хот хувилах. гарем гарем, аль үгүй-эзэнт гүрний газрууд байсан уу?, Түрэг хэл турк хэл дүрийн хам сэдэвд ,, урлагийн үйлдвэрийн сэдэв , болсон, хаана хашаа хашаа хороонууд эргэн тойрон суурилуулсан байрлуулах бусад паунд мянган дурдах үгүй-эзэнт гүрний хун тайж эсвэл.
Диван Эзэнт гүрэнд Боолчлол Диван нийгмийн хэсэг байсан. үхтлээ зүтгэх үед 1908 эмэгтэй Үед хожуугийн Эзэнт гүрэнд одоо болтол зарах. came under Эзэнт гүрэн 19th зууны Турш дадал оргодол босуулд Өрнийн Европ улсуудааc дарамталдаг. Бодлогууд боол худалдаа 19th зуун оролдлого бүх талаараа өөр өөр Султнуудаар хасахаар хөгжүүлсэн, гэвч боолчлолооc , хойш шашны дэмжлэгийн зуунууд байсан, ба зөвшөөрөл, , тэд байгууллага outright-as шууд хэзээ ч үгүй цуцалж аажмаар байсан Амеркүүд Өрнийн Европ ба дайралдсан.
Тахал 19th зууны хоёрдугаар дөрөвний нэг хүртэл Диван нийгэмд хошууч хэрэг явдал үлдсэн. 1701 ба 1750, 37 larger ба жижиг тахал зон тахлуудын Хооронд Constantinople -д тэмдэглэж авагдсан, ба 1751 ба 1800 -ийн хооронд 31.
 
==Соёл==
32

edits

Хажуугийн цэс