"Мандал сум"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Үндсэн зорилт: Монгол Улсын Засгийн газар, аймаг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг ил тод шуурхай байдлыг хангаж ажиллахад оршино.
 
Багийн танилцуулга: Тус баг нь 1990 онд хорооны зохион байгуулалтаар ажиллаж байсан. 1990 -1994 онд анхны хорооны дарга нь О.Саранхүү, 1994 – 1997 онуудад Багийн Засаг даргаар Г.Доржпалам,1997 – 2011 он хүртэл Ю.Нэрэндаваа /улиран 3 удаа сонгогдсон/ 2011 -2013 он хүртэл Ш.Хүдэр, 2004 -2013 он хүртэл багийн ИБМХ ажилтнаар Д.Гэрэлцэцэг, 2013 оны сонгуулиар Багийн Засаг даргаар Д.Гэрэлцэцэг сонгогдон ажиллаж байна.
1990 -1994 онд анхны хорооны дарга нь О.Саранхүү, 1994 – 1997 онуудад Багийн Засаг даргаар Г.Доржпалам,
1997 – 2011 он хүртэл Ю.Нэрэндаваа /улиран 3 удаа сонгогдсон/ 2011 -2013 он хүртэл Ш.Хүдэр,
2004 -2013 он хүртэл багийн ИБМХ ажилтнаар Д.Гэрэлцэцэг, 2013 оны сонгуулиар Багийн Засаг даргаар Д.Гэрэлцэцэг сонгогдон ажиллаж байна.
 
2013.05.01 нээс хойш багийн Иргэний бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнаар О.Энхболд, Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын даргаар П.Гончигдорж, тэргүүлэгч Б.Мөнхбаяр, Ж.Чулуунхүү, Н.Эрдэнэцэцэг, Л.Тунгалаг нар ажиллаж байна.
Anonymous user

Хажуугийн цэс