"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
 
==== Ус халиах боомт ====
{{main|WeirУс халиагуур}}
Ус халиагуур (мөн ус хаяур болон ''халиах боомт''ч гэж нэрлэдэг) нь голын гольдиролд өөр дээгүүрээ ус халиах зориулалттай, дээд хашицдаа мандлын талбай үүсгэх, усны түвшин өргөх зорилгоор баригдах ба томоохон боомтуудад тусгай хэсэг болж ордог. Ус халиагуурыг суваг дээр барьж зарцуулга хэмжих, усны түвшин өргөх гэх мэтээр ашиглаж болно. Өөр өөр төрлийн ус халиагуурууд байр ба боомтод ихэвчлэн практик муруйлттай ус халиагуур хэрэглэгдэнэ.
A weir (also sometimes called an ''overflow dam'') is a type of small overflow dam that is often used within a river channel to create an impoundment lake for water abstraction purposes and which can also be used for flow measurement or retardation.
 
==== Хянах боомт ====

Хажуугийн цэс