"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
 
==== Хянах боомт ====
{{main|CheckХянах damбоомт}}
Хянах боомт нь голын ёроолын угаагдлаас сэргийлэх, хагшаас барих, урсгалын хурдыг сааруулах зориулалттай жижиг боомт юм. Эсрэгээр, ''[[далбант боомт]]'' нь урсгалын хурдыг ихэсгэж хуримтлагдсан байгаа хагшаасыг угаах үүргийг гүйцэтгэнэ.
A check dam is a small dam designed to reduce flow velocity and control [[soil erosion]]. Conversely, a ''[[wing dam]]'' is a structure that only partly restricts a waterway, creating a faster channel that resists the accumulation of sediment.
 
==== Хуурай боомт ====

Хажуугийн цэс