"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
 
== Боомтын эвдрэл ==
{{main|DamБоомтын failureэвдрэл}}
[[File:Teton Dam failure.jpg|thumb|TheТетон reservoirбоомтын emptyingэвдрэлийн throughдараа theусан failedсан [[Tetonхоосорсон Dam]]үе.]]
[[File:International special sign for works and installations containing dangerous forces.svg|thumb|right|InternationalАюултай specialүе signэсвэл forбарилгын worksажил andугсралтын installationsүед containingхэрэглэдэг dangerousолон forcesулсын тэмдэг]]
Хэрэв боомтын их бие нурсан, угаагдсан ямар нэгэн байдлаар задарсан бол доод хашицад бий болох аюул нь гамшгийн хэмжээнд хүрч болно. Боомтын их биеийн [[Хэв гажилтын хяналт|хэв гажилт, суултын хяналт]] болон хажуу завьж болон суурь, дотоод шүүрэлтийн хяналт ажиглалтын дүнд илрэх ямар нэгэн алдааг хэрэв аюултай тохиолдолд боомт нурахаас өмнө доод хашицад оршин суух иргэдэг мэдээлж сэрэмжүүлэх арга хэмжээ авах ёстой. Ихэнх боомтууд усан сангийн түвшин болон шүүрэлтийн хэмжээг байнга хянах системээр тоногдлогдсон байдаг. Боомтын нуралт эвдрэлийн түгээмэл шалгаан нь боомт дотуур болон сууриар шүүрэх шүүрэлт байдаг. Үүнээс сэргийлэх арга нь боомтын буурийн ан цавт чулуулагт өрөмдөж гаргасан цооногт даралттайгаа цемент шахаж ан цавийг бөглөх ба үүний цементаци хийх гэж нэрлэдэг. Энэхүү цементлэгдсэн цооногуудын олонлог нь боомтын бууринд цементэн хөшиг бий болгож шүүрэлтийг тэр хэмжээгээр бууруулж өгдөг.
Dam failures are generally catastrophic if the structure is breached or significantly damaged. Routine [[Deformation Monitoring|deformation monitoring]] and monitoring of seepage from drains in and around larger dams is useful to anticipate any problems and permit remedial action to be taken before structural failure occurs. Most dams incorporate mechanisms to permit the reservoir to be lowered or even drained in the event of such problems. Another solution can be rock [[grout]]ing – [[Pressure grouting|pressure pumping]] [[portland cement]] [[slurry]] into weak fractured rock.
 
DuringБоомтын anбарих armedтехнологи conflictхөгжиж байх үед, боомт нь аюул агуулсан барилгын ажил гэж тооцогдож байгаль болон хүний аж төрөх, эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг тусгай баримт бичиг журмаар зорицуулдаг байжээ. a dam is to be considered as an "installation containing dangerous forces" due to the massive impact of a possible destruction on the civilian population and the environment. As such, it is protected by the rules of [[International Humanitarian Law]] (IHL) and shall not be made the object of attack if that may cause severe losses among the civilian population. To facilitate the identification, a [[protective sign]] consisting of three bright orange circles placed on the same axis is defined by the rules of IHL.
 
The main causes of dam failure include inadequate spillway capacity, piping through the embankment, foundation or abutments, spillway design error ([[South Fork Dam]]), geological instability caused by changes to water levels during filling or poor surveying ([[Vajont Dam]], [[Malpasset]], [[Testalinden Creek]] Dam), poor maintenance, especially of outlet pipes ([[Lawn Lake Dam]], [[Val di Stava Dam collapse]]), extreme rainfall ([[Shakidor Dam]]), [[earthquakes]] and human, computer or design error ([[Buffalo Creek Flood]], [[Dale Dike Reservoir]], [[Taum Sauk pumped storage plant]]).

Хажуугийн цэс