"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Хэрэв боомтын их бие нурсан, угаагдсан ямар нэгэн байдлаар задарсан бол доод хашицад бий болох аюул нь гамшгийн хэмжээнд хүрч болно. Боомтын их биеийн [[Хэв гажилтын хяналт|хэв гажилт, суултын хяналт]] болон хажуу завьж болон суурь, дотоод шүүрэлтийн хяналт ажиглалтын дүнд илрэх ямар нэгэн алдааг хэрэв аюултай тохиолдолд боомт нурахаас өмнө доод хашицад оршин суух иргэдэг мэдээлж сэрэмжүүлэх арга хэмжээ авах ёстой. Ихэнх боомтууд усан сангийн түвшин болон шүүрэлтийн хэмжээг байнга хянах системээр тоногдлогдсон байдаг. Боомтын нуралт эвдрэлийн түгээмэл шалгаан нь боомт дотуур болон сууриар шүүрэх шүүрэлт байдаг. Үүнээс сэргийлэх арга нь боомтын буурийн ан цавт чулуулагт өрөмдөж гаргасан цооногт даралттайгаа цемент шахаж ан цавийг бөглөх ба үүний цементаци хийх гэж нэрлэдэг. Энэхүү цементлэгдсэн цооногуудын олонлог нь боомтын бууринд цементэн хөшиг бий болгож шүүрэлтийг тэр хэмжээгээр бууруулж өгдөг.
 
Боомтын барих технологи хөгжиж байх үед, боомт нь аюул агуулсан барилгын ажил гэж тооцогдож байгаль болон хүний аж төрөх, эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг тусгай баримт бичиг журмаар зорицуулдаг байжээ. a dam is to be considered as an "installation containing dangerous forces" due to the massive impact of a possible destruction on the civilian population and the environment. As suchТухайлбал, itбоомтын isбарилгын protectedажилд byхамрагдаж theбайгаа rulesхүн ofбүр [[InternationalОлон Humanitarianулсын Lawхүмүүнлэгийн тухай хууль]] (IHL) andба shallбусад notдүрмүүдээр beхамгаалагдах madeба theтэдгээрт objectзаасан ofэрх attackзөрчигдөж ifбайвал thatажиллахгүй mayбайх, эсвэл causeбарилгын severeажлыг lossesзогсоох amongхүртэл theарга civilianхэмжээ populationавдаг байжээ. ToХөнгөвчлөх facilitateтодорхйололт the identificationнь, aIHL-ийн [[protectiveдүрмээр sign]]тодорхойлогдсон consistingнэг ofтэнхлэгт threeорших brightгурван orangeшар circlesтойрог placedбүхий on[[хамгаалалтын theтэмдэг]]ийг same axis is defined by the rules of IHLашигладаг.
Бусад боомтын эвдрэлийн шалтгаан нь ус хаяурын буруу тооцооны уршиг, шороон боомтын дотуурх шүүрэлт, шүүрэлтийн гуурс үүсэх, буурь суурийн бат бус байдал, ус халиагуурын алдаа [[Өмнөд Форк боомт]]), геологийн муу судалгаа болон тогтворгүй байдал ([[Важонт боомт]], [[Малпассет боомт]], [[Тесталинден боомт]] гэх мэт), гаргах барилгын муу аричлгаа засвар ([[Лавн нуур боомт]], [[Вал ди Става боомтын сүйрэл]]), хэт их хур тунадасны нөлөө ([[Шакидор боомт]]), [[газар хөдлөлт]] болон хүний буруутай нөлөөлөл тухайлбал компьютер тооцооны алдаа ([[Бупалло голын боомт]], [[Дале Дик усан сан]], [[Таум Саук усан цэнэгт усан цахилгаан станц]] гэх мэт) зэрэг юм.
 
Тэмдэглүүштэй хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй боомтын сүйрэл нь [[Рояал агаарын хүчин]] [[No. 617 Squadron RAF|'Дамбурстер']] онгоцоор [[Дэлхийн 2-р дайн]]ы үед [[Герман]]д хэд хэдэн цохилт өгөхөөр төлөвлөсөн ба үүнд [[Эдэр]] гол, [[Рухр гол]] дээр эрчим хүч үйлдвэрлэдэг 3-н боомтыг сонгон авч эрчим хүч дэд бүтцийн гачигдалд оруулах зорилгоор бөмбөгдсөн байна. Сүүлд нь эдгээрээр сэдэв болгон хэд хэдэн уран сайхны кино бүтээжээ.
The main causes of dam failure include inadequate spillway capacity, piping through the embankment, foundation or abutments, spillway design error ([[South Fork Dam]]), geological instability caused by changes to water levels during filling or poor surveying ([[Vajont Dam]], [[Malpasset]], [[Testalinden Creek]] Dam), poor maintenance, especially of outlet pipes ([[Lawn Lake Dam]], [[Val di Stava Dam collapse]]), extreme rainfall ([[Shakidor Dam]]), [[earthquakes]] and human, computer or design error ([[Buffalo Creek Flood]], [[Dale Dike Reservoir]], [[Taum Sauk pumped storage plant]]).
 
2007 оноос, Недерландад IJkdijk гэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба боомт ба далангийн эврдэлийг урьдчилан тодорхойлж сануулга өгөх шинэлэг системийг эрж хайж боловсруулж эхэлжээ. Хөтөлбөрийн судалгааны талбайд бүхэл бүтэн боомт болон далангийн системийг нурааж туршилт хийсэн байна. Нуралт болон бусад хэмжилт, дамжуулалтын мэдээллийг тенсор ашиглан дамжуулсан байна.
A notable case of deliberate dam failure (prior to the above ruling) was the [[Royal Air Force]] [[No. 617 Squadron RAF|'Dambusters']] raid on [[Germany]] in [[World War II]] (codenamed ''"[[Operation Chastise]]"''), in which three German dams were selected to be breached in order to have an impact on German infrastructure and manufacturing and power capabilities deriving from the [[Ruhr (river)|Ruhr]] and [[Eder]] rivers. This raid later became the basis for several films.
 
Since 2007, the Dutch [[IJkdijk]] foundation is developing, with an [[open innovation]] model and early warning system for levee/dike failures. As a part of the development effort, full scale dikes are destroyed in the IJkdijk fieldlab. The destruction process is monitored by sensor networks from an international group of companies and scientific institutions.
 
== Мөн үзэх ==

Хажуугийн цэс