"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт гэх мэт байгалийн аюул нь тухайн орчиндоо түр болон мөнхийн боомтуудыг бий болгох боломжтой. [[Тажик улс]]ад [[Усой боомт]] нь түүхэн жишээ мөн бөгөөд хөрсний гулсалтаас болж Мургхаб голыг хааж Сарез нуурыг үүсгэжээ. 560м өндөр учир байгалийн болон хүний гараар бүтсэн боомтуудаас хамгийн өндөр боомт болж байгаа юм. Саяханы жишээ гэвэл Тажикестаны Хунза гол дээр хөрсний гулсалтаас болж [[Аттабад нуур]] үүссэн байна.
 
Шинээр бий болох байгалийн боомт нь хүний суурьшил болон дэд бүтэцэд тодорхой хэмжээгээр сөрөг нөлөөлж байдаг. Боомт нь хүний гараар бүтсэн шиг тогтворшил сул байх хандлагатай тус задарч аюул учруулж болохоос гадна дээд хашицдаа үнэ бүхий гадар нутгийг боомт бий болж усан доор оруулах магадлал бий. The resulting lakes often flood inhabited areas, while a catastrophic failure of the dam could cause even greater damage, such as the failure of western [[Вайоминг]]ийн хойт хэсэгт 1927 оны хөрсний гулсалтын улмаас бий болсон боомт задарч Келли суурин болон зургаан хүний амь нас аван оджээ.
 
===== Минжний боомт =====

Хажуугийн цэс