"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
[[Шахагдах шингэн]] нь шүргэх хүчдэлгүйгээр шахагдах эсвэл тэлэлтийн үед урсгалыг эсэргүүцэж буй дотоод үрэлтийн хэлбэрийг харуулна. Эдгээр хэлбэр бүхий хүчнүүд нь тэлэлт ба шахагдах утгатай ''σ'' гэж тэмдэглэгдэх '''[[эзлэхүүний зунгааралт]]''' эсвэл '''бөөмийн зунгааралт (bulk)''' заримдаа '''хоёрдогч зунгааралт''' гэж нэрлэгдэх хүчин зүйлээр холбогддог.
 
Хэрэв шингэн нь [[дуу]] ба [[цохилтын долгион]] гэх мэт шиг sагшин зуур тэлж эсвэл агших тохиолдолд бөөмийн зунгааралт нь маш чухал параметр болно. Бөөмийн зунгааралт нь [[Стокесийн хууль (дуу шуугиан)|Дууны сулралын Стокесийн хууль]] ёсоор эдгээр долгион дахь энергийн алдагдлыг тайлбарладаг.
 
===Зунгааралтын тенсор===

Хажуугийн цэс