Jump to content

"Ислам"-ны өөр хувилбарууд

=== Акида (6 итгэл) ===
==== Аллах Бурхан ====
Ертөнцөд байдаг туйлын үнэн бурхан бол Аллах. Аллах нь бүхий л оюун ухаан бөгөөд эцэс төгсгөл гэж байхгүй, түүний хүч чадал нь хязгааргүй бөгөөд туйлын ариун, бүхнийг бүтээгч бөгөөд бүхнийг устгагч.Аллах буйг огт хоосноос бүтээгч юм.Аллах бол хүний бодож байгаагаас огт өөр тийм нэгэн хүч.Түүнийг төсөөлөхөд хүний оюун ухаан хүрэлцэхгүй ба тэр ямар ч юмтай огт төсгүй.Бүгдийг хардаг,сонсдог,ярьдаг,зүүдээр дохиолдог,хүссэн зүйлс нь тэр даруй болдог
 
==== Тэнгэр (Ангел) ====
Anonymous user