"Өнгөт металл"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Төмөр болон түүний хайлшаас бусад металл болон түүний хайлш нь өнгөт металлын бүлэгт хамаарна.
 
Өнгөт металлыг дотор нь ангилна.
 
1.     
Хүнд
металууд – Cu, Ni, Zn, Pb
 
2.     
Хөнгөн
металууд – AL, Mg, K, Ca, Na, Ba, Br, Li
 
3.     
Үнэт
металууд – Au, Ag, Pt болон түүний дагуулууд (Ir ириди, Pd паллади, Os осми)
 
4.     
Ховор
металууд
 
4.1    
Хэцүү
хайлдаг металууд (Mo, W, V, Nb, Ta, Zr)
 
4.2    
Хялбар
хайлдаг металууд (Sr стронци Sc сканди, Rb рубиди, Cs цезий)
 
4.3    
Радио
идэвхит металууд (Ge германи, Ga галли, Hf гафни, In инди, La лантан, TL талли, Re рени, Ce цези)
Anonymous user

Хажуугийн цэс