"Христ итгэл"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
== Судар ==
жфгф
 
ХристИтгэл нь [[Библи]] гэх судрыг хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь "[[Хуучин Гэрээ]]" ба "[[Шинэ Гэрээ]]" гэсэн 2 ботид хуваагддаг. 1600 жилийн туршид нийт 40 гаруй бичигчээр бичигдсэн юм.
 
"Хуучин Гэрээ" нь Есүс Христээс өмнөх үеийн [[Израйль|Израйльчуудын]] түүхийг өгүүлсэн байдаг бөгөөд [[Иудаизм|Иудаизмын]] хэлбэрээр бичигдсэн Еврей Библи юм. Уг номд Бурхан дэлхийг бүтээсэн болон хүнийг бүтээсэн, хүн төрөлхтөн гэмд унасны мөн чанар, тэдгээрээс үүдэх хор уршиг зэргийг өгүүлэхээс гадна Израйльчуудын түүх, амьдрал, Ёхова Бурханы сургаал зэргийг өгүүлдэг. Католик Хуучин Гэрээ нь 46 ном, Ортодокс Хуучин Гэрээ 50, Протестант Хуучин Гэрээ нь 39 номтой.
 
"Шинэ Гэрээ" нь Христийг энэ дэлхийд мэндэлснээс хойших түүхийг өгүүлдэг бөгөөд Сайн мэдээний 4 ном, Дагалдагчдын үйлс, Пасторын захидлууд, Эш үзүүлгийн сэдэвтэй номуудаас бүрддэг. Нийт 27 номтой ба эхэн үеийн Шинэ Гэрээ нь Еврей хэлээр бичигдсэн бөгөөд МЭ 2-р зуунаас Латин хэл үрүү хөрвүүлэгдсэн.
 
== Итгэлийн тулгуур ==
ХристИтгэлийн урсгал бүр өөр өөр сургаал онолтой боловч дараах үндсэн сургаалуудад итгэдэг. Энэ нь:
=== Теологийн сургаал ===
=== Орчин үед ===
[[Файл:World Christian Population.png|thumb|Дэлхийн хүн ам ба ХристИтгэл]]
ХристИтгэл нь одоо Католик, Ортодокс, Протестант гэсэн 3 том урсгалд түүхийн янз бүрийн явцаондявцад хуваагдсан. 2004 онд 2 тэрбум гаруй итгэгчтэй болсон байна. Үүнээс Католик 1,1 тэрбум, Ортодокс 300 сая, Протестант 31,7 сая итгэгчтэй байна. Жил дундажаар 1,25 хувийн өсөлттөй байдаг.
 
== ХристИтгэлт Ариун Хот ==

Хажуугийн цэс