"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Даралт нь ерөнхийдөө [[хүчдэлийн тензор]]ын (<math>\mathbb S</math>) [[Мөр (математик)|мөрөөр]] тодорхойлогдоно<ref>Peter R. Sahm, Ivan Egry, Thomas Volkmann: ''Schmelze, Erstarrung, Grenzflächen: Eine Einführung in die Physik und Technologie flüssiger und fester Metalle'' онлайне ном: [https://books.google.de/books?id=tEErg2bu10MC зөвхөн номын агуулга харах боломжтой] S.17, Springer 2001</ref>.
:<math>p=-\frac{1}{3}\mathrm{tr}\mathbb S</math>.
 
Xүчдэлийн тензорын зөвхөн даралтын хүчдэлд бичвэл, диагонал матриц болон багасах ба үүнийг нэгжийн тензор олонлог <math>\mathbb I</math>-р бичвэл:
 
:<math>\mathbb S = -p \mathbb I</math>
Энэ сөрөг олонлогийг даралт гэж нэрлэх ба [[Хүчдэл (механик)|механикийн хүчдэлийн]] онцгой тохиолдол болно.
 
Дурын материалд хүч нь <math> \vec F </math> дурын хавтгайд (жижиг) нормал вектороор <math>\vec A</math> өгөгдөхдөө:
:<math>\vec F = \mathbb S \cdot \vec A</math>
эндээс даралтын онцгой тохиолдолд бичвэл:
:<math>\vec F = -p \mathbb I \cdot \vec A </math>
 
Үүнээс харвал хүчний чиглэл нь үргэлж хавтгайн нормал юм. Механикийн хүчдэл нь физикийн хэмжигдхүүний даралттай яг адилхан хэмжээстэй, өөрөөр хэлбэл хүч болон хавтгай.
 
==Даралт урсах орчинд==
{{Гол|Гидростатикийн даралт}}
 
{{stub}}
141,230

edits

Хажуугийн цэс