"Давтамж"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
{{Инфобокс физикийн тоо хэмжээ
|Name = Давтамж
|Größenart =
|Formelzeichen = <math>f,\, \nu</math>
|Dim =
|AbgeleitetVon =
|SI= [[Герц (нэгж)|Гц]]
|SI-Dimension= [[Хугацаа|T]]<sup>−1</sup>
|cgs =
|cgs-Dimension =
|esE =
|esE-Dimension =
|emE =
|emE-Dimension =
|Planck =
|Planck-Dimension =
|Astro =
|Astro-Dimension =
|Anglo =
|Anglo-Dimension =
|Anmerkungen =
|SieheAuch =
}}
'''Давтамж''' - давтагдах үзэгдлийн нэгж [[хугацаа|хугацаанд]] оногдох (давтагдах) тохиолдлын тоо. Давтамж нь мөн [[синусойд]] долгионы хэлбэрийн [[фаз]]ын өөрчлөлтийн хурдаар тодорхойлогддог. Давтамжийг f эсвэл ν үсгээр тэмдэглэдэг. Давтамжийн [[СИ]]-н нэгж нь [[Герц (нэгж)|Герц буюу Гц]]. Жишээ нь: нярай минутанд 60 удаа амьсгал авч байвал секундэд 1 удаа буюу 1 герцийн давтамжтай амьсгалж байна гэсэн үг.
Нэгж хугацаанд хийх хэлбэлзлийн тоог давтамж гэнэ.

Хажуугийн цэс