"Эдийн засгийн шинжлэх ухаан"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Эдийн засаг ([1]], economics) Энэхүү нийтлэл нь эдийн засгийн шинжлэх ухааны талаарх ерөнхий ойлголтыг өгөх зорилготой.
(Эдийн засаг ([1]], economics) Энэхүү нийтлэл нь эдийн засгийн шинжлэх ухааны талаарх ерөнхий ойлголтыг өгөх зорилготой.)
(Өөрчлөлт алга)

Хажуугийн цэс