"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
103.57.94.69 (Яриа) хэрэглэгчийн 526145 засварыг цуцлах
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(103.57.94.69 (Яриа) хэрэглэгчийн 526145 засварыг цуцлах)
Даралт нь ихэнх тохиолдолд [[хүч]]ийг <math>F</math> [[гадаргуугийн талбай]]д <math>A</math> харьцуулсан харьцаатай тэнцүү байдаг.
:<math>p = \frac{F}{A}</math>
Өөрөөр хэлбэл хүчний вектор нь харьцуулсан гадаргуу дээр босоо чиглэлд А гадаргуугийн талбайгаар нөлөөлнө гэсэн үг юм. [[Уян налархайн онол]]ын үүднээс харвал даралт нь [[Хүчдэл (механик)|хэвийн хүчдэл]] бөгөөд үүгээр [[Хүчдэл (механик)|механикийн хүчдэлийн]] онцгой отохиолдолтохиолдол болно.даралт нь нэг ёосондооо эд юмсанд үйчэлж байгаа юмсийг хэлнээ
 
==Энгийн тодорхойлолт==

Хажуугийн цэс