Jump to content

"Давтамж"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
|SieheAuch =
}}
'''Давтамж''' - Давтамж гэдэг нь цаг хугацааны нэгжийн үйл явдлын тоог хэмждэг. Давтамжийг тооцоолохын тулд хугацааны интервалыг тодорхойлж, үйл явдлын давтамжийг олон удаа давтаж, энэ хэмжээ нь хугацааны интервалаар хуваагдана.
'''Давтамж''' - давтагдах үзэгдлийн нэгж [[хугацаа|хугацаанд]] оногдох (давтагдах) тохиолдлын тоо. Давтамж нь мөн [[синусойд]] долгионы хэлбэрийн [[фаз]]ын өөрчлөлтийн хурдаар тодорхойлогддог. Давтамжийг f эсвэл ν үсгээр тэмдэглэдэг. Давтамжийн [[СИ]]-н нэгж нь [[Герц (нэгж)|Герц буюу Гц]]. Жишээ нь: нярай минутанд 60 удаа амьсгал авч байвал секундэд 1 удаа буюу 1 герцийн давтамжтай амьсгалж байна гэсэн үг.
 
Нэгж хугацаанд хийх хэлбэлзлийн тоог давтамж гэнэ.
Квант механикт улсын долгионы функцийн хэлбэлзлийн давтамж энэ төлөвийн энергийг илэрхийлэх ба ингэснээр нэгжийн тогтолцоо нь давтамж ба энерги Тэдгээр нь ижил нэгжээр илэрхийлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл, давтамж ба энергийн хоорондох хөрвөлтийн коэффициент - Е = hν тэгшитгэл дэх Planck тогтмол нь 1 юм.
Давтамж нь [[үе (физик)|үе]]ийн урвуу хэмжигдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл: давтамж бол давтамж юм хха
 
:<math>f = \frac{1}{T}</math>
Anonymous user