"Нийгэм"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile app edit Android app edit
 
Нийлмэл нийгэм 10000-6000 жилийн өмнө үүссэн
* хүмүүсийн хоорондын ологолон янзын тогтвортой өргөн холбоо
* нийгмийн ялгарал-давхраажил анги давхраа хөрөнгөтэй ба хөрөнгөгүй, удирдагч ба удирдуулагч хүмүүс гэх мэт
* нийгмийг олон түвшинд удирдах төр засаг, эрх мэдлийн ялгаа бий болсон
Anonymous user

Хажуугийн цэс