"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
б
202.9.42.41 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Zorigt-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.
б (202.9.42.41 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Zorigt-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.)
Tag: Rollback
{| class="wikitable centered" width="100%"
|- style="text-align:center"
! rowspan="2" | 
!
! [[Паскаль (нэгж)|Паскаль]]
!
! [[Бар (нэгж)|Бар]]
!
! [[Техникийн атмосфер]]
!
! [[Физикийн атмосфер]]
!
! [[Торр]]
!
! [[Фунтыг харьцуулах нь квадрат инч]]
! 
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
!
| &equiv;&nbsp;1&nbsp;[[Ньютон (нэгж)|Н]]/м<sup>2</sup>
!
| &equiv;&nbsp;1&nbsp;[[Дин|Мдин]]/см<sup>2</sup>
| &equiv;&nbsp;1&nbsp;[[Килопонд|кп]]/см<sup>2</sup>
| &equiv;&nbsp;[[Хэвийн нөхцөл#Хэвийн даралт|p<sub>ХНД</sub>]]
| &equiv;&nbsp;1&nbsp;мм.м.у.б.
| &equiv;&nbsp;1&nbsp;[[Фунт-хүч|lb<sub>''F''</sub>]]/[[Инч (нэгж)|инч<sup>2</sup>]]
|-
| colspan="7"|
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;Па
| 1
| 1,0000&nbsp;·&nbsp;10<sup>−5</sup>
| 1,0197&nbsp;·&nbsp;10<sup>−5</sup>
| 9,8692&nbsp;·&nbsp;10<sup>−6</sup>
| 7,5006&nbsp;·&nbsp;10<sup>−3</sup>
| 1,4504&nbsp;·&nbsp;10<sup>−4</sup>
|-style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;бар
| 1,0000&nbsp;·&nbsp;10<sup>5</sup>
| 1
| 1,0197&nbsp;·&nbsp;10<sup>0</sup>
| 9,8692&nbsp;·&nbsp;10<sup>−1</sup>
| 7,5006&nbsp;·&nbsp;10<sup>2</sup>
| 1,4504&nbsp;·&nbsp;10<sup>1</sup>
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;ат
| 9,8067&nbsp;·&nbsp;10<sup>4</sup>
| 9,8067&nbsp;·&nbsp;10<sup>−1</sup>
| 1
| 9,6784&nbsp;·&nbsp;10<sup>−1</sup>
| 7,3556&nbsp;·&nbsp;10<sup>2</sup>
| 1,4223&nbsp;·&nbsp;10<sup>1</sup>
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;атм
| 1,0133&nbsp;·&nbsp;10<sup>5</sup>
| 1,0133&nbsp;·&nbsp;10<sup>0</sup>
| 1,0332&nbsp;·&nbsp;10<sup>0</sup>
| 1
| 7,6000&nbsp;·&nbsp;10<sup>2</sup>
| 1,4696&nbsp;·&nbsp;10<sup>1</sup>
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;Торр
| 1,3332&nbsp;·&nbsp;10<sup>2</sup>
| 1,3332&nbsp;·&nbsp;10<sup>−3</sup>
| 1,3595&nbsp;·&nbsp;10<sup>−3</sup>
| 1,3158&nbsp;·&nbsp;10<sup>−3</sup>
| 1
| 1,9337&nbsp;·&nbsp;10<sup>−2</sup>
|- style="text-align:right; padding-right:1ex"
! style="text-align:left; padding-left:1ex" | 1&nbsp;psi
| 6,8948&nbsp;·&nbsp;10<sup>3</sup>
| 6,8948&nbsp;·&nbsp;10<sup>−2</sup>
| 7,0307&nbsp;·&nbsp;10<sup>−2</sup>
| 6,8046&nbsp;·&nbsp;10<sup>−2</sup>
| 5,1715&nbsp;·&nbsp;10<sup>1</sup>
| 1
|}
 

Хажуугийн цэс