"Сайн ноён хан аймаг"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
# Чавга яринпил дайчин ван (17-17)
# Засаг, хошууны бэйс (17-17)
# 3асаг жүн ван Дамчугжав (18151793-18171801)
# 3асаг хошой чин ван (181718-1824 18)
# ТүшээҮйзэн гүн (182518-183718)
# 3асаг хошой Дайчин чин ван (186318-188418)
# Үйзэн гүн (1837-1846)
# 3асаг хошой Дайчин чин ван (184618-185318)
# ҮйзэнТүшээ гүн (183718-184618)
# 3асаг хошой Дайчин чин ван (1863-1884)
# 3асаг улсын түшээ гүн, Түшээт ван (189018-18981883)
# Түшээ гүн (1884-1889)
# Түшээ гүн (1889-1890)
# Мэргэн ван (1891)
# Бэйс (1892)
# 3асаг улсад туслагч гүн /(1893-1899)
# Гүн /(1899-1908)
# 3асаг улсын түшээ гүн, Түшээт ван (1890-1898)
# Төрийн жүн ван засаг Чойсүрэнжав (1883-1906)<ref>[http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/MO036.pdf], “САЙН НОЁН ХАН АЙМГИЙН ҮЕ ЗАЛГАМЖЛАХ
ВАН ГҮНГҮҮДИЙН БАС НЭГЭН БАРИМТ СЭЛТИЙГ
1,617

edits

Хажуугийн цэс