"Хүний хөгжлийн илтгэцүүр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
== Хэмжүүр ба тооцоолол ==
 
[[2010]] оны 11-р сарын 4-нд хэвлэгдсэн [[Хүний Хөгжлийн Тайлан]]д 2010 оноос эхлэн цаашид доорх гурван хэмжүүрийг хослуулан нийлүүлж тооцоолохыг мэдэгдсэн юм.
* Урт удаан үргэлжлэх, эрүүл саруул амьдрал: Амьдралын наслалтын магадлал
* Мэдлэгийн хүртээмж: Суралцах дундаж жил, суралцах магадлалт жил

Хажуугийн цэс