Jump to content

"Механик"-ны өөр хувилбарууд

fix -ator
No edit summary
(fix -ator)
 
'''Механик''' ({{lang-el|μηχανική}}) нь [[Физик]] биеийн хөдөлгөөн, тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийг судалдаг байгалийн шинжлэх ухааны онол юм. Физикт Механикийг сонгодог Механик талаас нь судалсаар ирсэн. Онолын Физикийн салбарт мөн онолын Механик гэсэн ухагдахуун байдаг. Механикийг инжинерийн шинжлэх ухаанд техникийн механик гэж нэрлэн тусгайлан судалдаг. Харьцангуй онол, Квантмеханик нь сонгодог механикийн тухайн тохиолдлыг агуулдаг.
 
=== Ангилал ===
Механикийг дотор нь Кинематик, Динамик гэж хоёр ангилдаг. Кинематик биеийн хөдөлгөөнийг авч үздэг. Тодруулбал Физик биеийн зам буюу траектор, хурд, хурдатгал зэргийг түүний масс, үйлчлэх хүчийг харгалзан үзэхгүйгээр судалдаг. Харин Динамик биеийн хөдөлгөөнийг түүний масс, түүнд үйлчлэх хүчүүдтэй уялдуулан тооцоолдог. Мөн Динамик өөрөө Статик, Кинетик гэж хуваагддаг.
Anonymous user