Jump to content

"Гөрөөчний хүрээ"-ны өөр хувилбарууд

{{delete|Old Vandalism}}
Хуудас үүсгэв: "Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын нутагт байсан хийд Түшээт хан аймгийн Түшээт ханы хошуу..."
 
{{delete|Old Vandalism}}
Tag: Reverted
Мөр 1:
{{delete|Old Vandalism}}
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын нутагт байсан хийд
Anonymous user