"Область"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
 
 
== Оросын Холбооны Улс ==
{{Гол|ОХУ-ын нутаг дэвсгэрийн хуваарь}}
{{Гол|Оросын холбооны гишүүнчлэл}}
Оросын Холбооны Улсад область нь засаг захиргааны хувьд бие даасан байдал бүхий холбооны нэгж бөгөөд энэ нь [[Америкийн Нэгдсэн Улс]]ын [[АНУ-ын холбооны муж улс|холбооны муж улс]] эсвэл [[Герман]]ы [[Германы муж улс|холбооны муж улстай]] дүйцнэ. Гэхдээ холбооны улсын бүрэлдэхүүн дэх бүгд найрамдах улсуудтай харьцуулбал харьцангуй бага эрх мэдэлтэй юм.
 

Хажуугийн цэс