Jump to content

"Чанар"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Tag: 2017 source edit
'''Чанар''' гэдэг нь аливаа нэг зүйл эсвэл үзэгдлийг бусдаас ялгагдах онцгой буюу тодорхой нэг болон цогц шинж чанаруудыг агуулж өөрийн гэсэн давтагдашгүй байдлыг илэрхийлсэн философийн[[философи]]йн ойлголт юм.
 
Аливаа зүйл, үзэгдлийн чанар нь түүний дотрохдоторх аль нэг тусдаа шинж чанарт хамарахгүй тухайн зүйл, үзэгдэлд бүхэлд нь хамаарах бөгөөд түүнтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тиймээс чанарын тухай ойлголт нь тухайн зүйл, үзэгдэлийн оршихтой холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл аливаа зүйл, үзэгдэл гадныгаднын ямар нэг нөлөөгүйгээр чанараа алдах буюу өөрчилж чадахгүй.    
 
Энгийн үгээр бол чанар гэдэг нь нэг төрлийн зүйлүүдийн шинж тэмдэгийгтэмдгийг харьцуулж, тэдгээрийн эрэмбийг тогтоож буй хэрэг юм.
 
Эд зүйлийн чанар бөгөөд аливаа үзэгдэл, ойлголтын чанар гэж хоёр хувааж авч үзэж болно.
*''Эд зүйлийн чанар'': Бараа бүтээгдэхүүний чанар, жимс ногооны чанар, монгол малын чанар, авто замын чанар, ..,
*''Үзэгдлийн чанар:'' Байгаль орчны чанар, амьдралын чанар, боловсролын чанар, хүний чанар, ..,
 
'''==Тогтсон хэллэгүүд:'''==
''Эд зүйлийн чанар'': Бараа бүтээгдэхүүний чанар, жимс ногооны чанар, монгол малын чанар, авто замын чанар ..,
 
''Үзэгдлийн чанар:'' Байгаль орчны чанар, амьдралын чанар, боловсролын чанар, хүний чанар..,
 
 
'''Тогтсон хэллэгүүд:'''
 
Боловсролын чанар, Амьдралын чанар, бүтээгдэхүүний чанар, тооноос чанарт хүрдэг онол,