Зөвлөлт-Германы харилцан үл довтлолцох гэрээ - Other languages