Монгол Улсын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар - Other languages