Төв процессорын үйл ажиллагааны хүрээ

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Үүний талаар бичихийн өмнө CPU-ний талаар ярих нь хэрэгтэй болов уу? CPU буюу Central Processing Unit үгний товчлол бөгөөд компьютерийн хамгийн чухал хэсэг гэж хэлж болно. Процессорын хурд 18 сар тутам 2 дахин өсч байна.Заримдаа зүгээр процессор ч гэж нэрлэгддэг CPU нь компьютерийн програмыг ажиллуулагч логик машин гэж тодорхойлогддог. Ерөнхийдөө CPU-н дизайн болон гүйцэтгэл нь асар хурдацтай өөрчлөгдөж байдаг ч мэдээж үндсэн үйл ажиллагаа хэвээрээ байдаг нь тодорхой юм. CPU нь компьютерийн тань үндсэн процессор бөгөөд компьютер дээрх бүх үйлдлүүд CPU-ээр дамжигдан хийгддэг. Хүний биеээр яривал CPU нь компьютерийн тархи юм. Хамгийн энгийн компьютерийн код бол математик юм. Энгийнээр тайлбарлавал та 2+7 гэсэн үйлдлийг хийх гэж байгаа гэж бодьё л доо тэгвэл танд оролт гаралт түүнийг гүйцэтгэх процессор хэрэгтэй болж байна гэсэн үг юм. Оролтыг та компьютерийн гар дээр 2+7 гэж бичиж оруулснаар хийж энэ нь CPU хэсэгт бүртгэгдэн анализ хийгдэн гаралт болох 9 хариуг гаргаж ирдэг.Компьютер болгон CPU chip буюумикропроцессортой байдаг. Микропроцессор нь компьютерийн тархи нь юм.Компьютерын хувьд тухайн зорилгод хүрэхийн тулд тодорхой командуудындарааллаас тогтох програмыг биелүүлэх хэрэгтэй болдог энэ үүргийн төвпроцессор гүйцэтгэнэ. төв процессор дотор мэдээг түр хадгалахдаарегистрийг ашигладаг. Регистр нь мэдээ командыг хүлээж авах хадгалахдамжуулах үүрэгтэй. Командыг гүйцэтгэхийн тулд удирдах хэсэг үндсэн санахойгоос командыг регистрт байрлуулдаг командыг боловсруулах процессор нькомандын цикл гүйцэтгэх, цикл гэсэн 2 шаттай явагддаг.Командын циклийнүед үндсэн санах ойгоос командыг уншиж командын регистрт бичиж улмаартүүнийг таних үйл ажиллагаа явагдана. Гүйцэтгэх циклийн үед командыггүйцэтгэнэ үр дүнг регистрт бичдэг. Төв процессор бүр бусдаас ялгагдахкомандын системтэй. Төв процессорт зориулж програм бичихийн тулдкомандын систем судлах хэрэгтэй. Төв процессорын биелүүлэх командыг 4нүндсэн төрөлд ангилдаг. Үүнд арифметик ба логик удирдах дотоодшилжилтийн оруулах ба гаргах командууд. Төв процессорын өөр нэг үүрэг болхаяглах арга юм. Командын үйлдэл үр дүнг хадгалах санах ойн хаягийн хэсэгтсанах ойн хаягийг бүхлээр бичихэд хялбар боловч командын уртад ихнөлөөлнө. Иймд командыг богиносгох зорилгоор хаягийн хэсэгт хаягийн хагасыг нь бичиж тооцооны аргаар үндсэн санах ойн хаягийг тодорхойлж болдог. Боловсруулалт Process

Ашигласан материал:http://www.amazon.com/Operating-System-Concepts-Abraham-Silberschatz/dp/1118063333