Харилцаа холбоо

Нэг процесс бусад процесстой мэдээлэл солилцоход олон нөхцөл байдал үүсдэг. Эдгээр харилцаа холбоо нь зарим компьютерийн процесс хооронд, эсвэл компьютерийн сүлжээгээр холбогдсон өөр өөр систем бүхий компьютер хооронд тохиолдож болно. Харилцаа холбоо нь санах ой хуваалцах болон системээр мэдээллийн фонд зөөх, мессеж дамжуулах замаар хэрэгждэг.