Хлорофторткарбон

Дэлхийн агаар мандалын тэрбумны нэг хэсгийг эзэлдэг хөргөгчний хөргөлтийн системд хэрэглэгддэг байсан тун ховор хий. Гэхдээ нэг киллограмм ХФК нь 70000 килограмм Озон устгах чадалтай, Озоны давхаргад тун халтай хий юм. 1930 аад онд үй олон салбарт зориулан өргөн хэмжээгээр үйлдвэрлэж эхэлжээ. 1974 онд АНУ-д хориглосон. Гэвч 27 сая килограмм ХФК дэлхий даяар зарагдаж байдаг гэсэн судалгаа бий.