Холбоосын зогсоолт

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Зогсоолт ( Матем атик хураалт ) Үйлдэл дуусахаас өмнөх даалгаварын цуцлалтыг зогсоолт гэнэ. Жишээ нь, хэрэв олон холбоонууд өгөгдлөөр зэрэгцээгээр дамжин өнгөрөх ба нэг холбоос төгсгөл рүү буцах, үлдэгдэл нь цуцлагдах. Хэрэглэгч web хөтөчийн web хуудсын ямар нэгэн нэмэгдэл ачааллагчийг зогсоох төвшин дээр дарган тохиолдолд өөр нөхцөл байдал үүснэ. Ихэвчлэн web хуудас хэд хэдэн холбоос ашигладаг. Нэг зураг таслах холбоосоор ачаалладаг. Хэрэглэгч хөтөчийн зогсох гэсэн товчин дээр дарсан тохиолдолд хуудасны бүх ачааллаж буй холбоонууд цуцлагддаг. Холбоос энэ заагч холбоос (target thread) гэж ихэвчлэн дуудагддаг. Зогсоолтын заагч холбоосын 2 нөхцөл байдаг.


1. Асинхрон зогсоолт : Нэг холбоос заагч холбоостой шууд холбогдсон.

2. Удаашруулсан зогсоолт : Заагч холбоос тодорхой цаг хугацааны дараах холболтыг шалган. Зогсоолтын хүндрэлийг цуцлагдсан холбоос эсвэл өөр холбоогоос ирж буй өгөгдлийн өөрчлөлтийн хоорондох цуцлагдсан холбоосоор шийдэж болно. Энэ тохиолдолд ялангуяа Асинхрон зогсоолт хэцүү байдаг. Ихэвчлэн үйлдлийн систем цуцлагдсан холбоосын системийг засварладаг гэвч бүх нөөцийг засдаггүй. Иймээс цуцлагдаж буй Асинхрон холбоос нөөцийн систем шаардлагатай байдаггүй. Бууруулсан зогсоолт, харьцуулалт, заагч холбоосыг цуцлахын тулд бууруулсан зогсоолт, хальцуулалт, 1 холбоос зэргийг шаарддаг гэвч зөвхөн заагч холбоос цуцлагдсан үгүйг шалгасны дараа цуцлалт явагддаг. P холбоосыг зогсоолтын цэг гэж дууддаг.Ашигласан материал: http://www.amazon.com/Operating-System-Concepts-Seventh-Edition/dp/0471694665/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363250269&sr=8-1&keywords=operation+system+concept+7th