Хорчин зүүн гарын дунд хошуу

Хорчин зүүн гарын дунд хошуу

Хорчин зүүн гарын дунд хошуу (мо.б.: ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ, Хятад: 科尔沁左翼中旗) Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Тонляо хотын харьяа хошуу. Урьд Дархан хошуу гэдэг нэртэй байв. Нийт нутаг дэвсгэр 9811 квадрат километр ба хүн ам 530 мянга.