Хэлмэрч- орчуулагчийн институт

Хэлмэрч, орчуулагчийн институт TOI нь Стокголмын их сургуульд харьяалагддаг. TÖI нь орчуулгын шинжлэх ухааны чиглэлээр ялангуяа орчуулга, аман орчуулгын салбарт суурь болон ахисан түвшний (дипломын сургалтаас судлаач хүртэл) сургалт, хөтөлбөр зохион байгуулдаг. TÖI нь Швед дэх орчуулгын шинжлэх ухааны салбарт судалгаа явуулж, эрдэмтэн судлаач (дипломын дараах) бэлтгэн сургадаг цорын ганц институт юм.